Volgens de Cijfers en Trends van Rabobank voor de installatiebranche wordt 2016 het jaar van verder herstel. De elektrotechnische installatietechniek zal een grotere vraag zien vanwege de groeiende investeringen in verduurzaming van bestaande woningen en in duurzame nieuwbouw. Ook op het vlak van domotica liggen er groeikansen.

Huisautomatisering

Wanneer we de trends op het vlak van domotica voor 2016 bekijken, zien we dat thema’s zoals verduurzaming, veiligheid en vergrijzing nog steeds een grote rol spelen bij de nieuwste applicaties en ontwikkelingen in domotica en smart homes.

Trend 1: Comfort voorop

Gemak dient de mens.Investeringen in domotica worden vooral gedaan om het zich zo gemakkelijk en comfortabel mogelijk te maken. Maar ook om in alle comfort toch duurzamer en energiebesparender te leven. Met één enkele afstandsbediening kunnen tal van functies in het huis bediend worden. Van de gordijnen of rolluiken in de slaapkamers tot de muziekinstallatie. Van de sfeer in de badkamer tot de verwarming. Dit is op zich niets nieuws; nieuw is wel dat er steeds meer functies en applicaties op het domotica-systeem aangesloten kunnen worden.

Trend 2: Eenvoud

Al deze ontwikkelingen maken het voor ouderen of mensen met een beperking eenvoudiger om langer in hun eigen huis te blijven wonen. Om de vele mogelijkheden op het vlak van huisautomatisering optimaal benutten, zien we ook een trend naar de vereenvoudiging van het gebruik en de bediening. Eén van de nieuwste ontwikkelingen op dit vlak is een Avatar, een digitale gastvrouw of zorgverlener die mensen toespreekt en vervolgens uitvoert wat bewoners willen, aan de hand van spraakherkenning.

Trend 3: Veiligheid

Domotica vergroot daarnaast het gevoel van veiligheid in huis. Met één druk op de knop kan u zien wie er aan de voordeur staat. Gaat het inbraak- of brandalarm af en bent u niet thuis, dan ontvangt u hier op afstand een bericht over. Voelt u zich onveilig? Dan is het fijn dat u met één druk op de knop hulp kunt inschakelen.

Trend 4: Customizing

Met domotica kunt u uw persoonlijke voorkeuren met betrekking tot wonen en leven volop tot uiting laten komen. Dankzij persoonlijke dashboards kunt u instellen wat uw favoriete temperatuur in huis is, welke muziek op de achtergrond klinkt, welke (kleur) van verlichting u wenst… Eén druk op de knop en uw persoonlijke voorkeuren worden uitgevoerd. In de toekomst herkent uw huis u zodra u binnenkomt en past het uw persoonlijke voorkeuren automatisch toe. De customizing ontwikkelingen gaan ver, tot slaap aan toe! Er bestaan al apps die niet alleen de slaappatronen in kaart brengen, maar die ook automatisch de lichten aan- of uitschakelen en de gordijnen openen of sluiten.

Trend 5: Always connected

Domotica is altijd ‘aan’. Smartphones, smartwatches, tablets en de grote verscheidenheid aan apps die hiervoor aanwezig zijn, maken dat mensen altijd verbonden zijn met het domotica-systeem thuis. Zoals eerder aangegeven kunnen ook steeds meer apparaten, als ook de zogeheten ‘wearables’ aangesloten worden op het huisautomatiseringssysteem en de verwachting is dat in 2016 deze systemen en apparaten ook steeds vaker en beter met elkaar zullen communiceren.

In dit kader is de ontwikkeling van Bluetooth Smart Tech belangrijk. Bluetooth zal in 2016 het bereik maar liefst vier keer vergroten, de snelheid verdubbelen én gegevens aanzienlijk sneller transporteren. Dit maakt het mogelijk dat apparaten door middel van Bluetooth netwerk gaan vormen, dat door het hele gebouw of huis werkzaam is.